CIK CAK ŠNAJDERAJ

U Cik Cak šnajderaju izrađuju se i plasiraju kvalitetne interaktivne, ručno rađene igračke od tekstila. Trenutno su u ponudi:

TIHE KNJIGE

INTERAKTIVNE PROSTIRKE

ZIDNE INTERAKTIVNE MAPE

PRVE BEBINE
IGRAČKE

Zbog kombinacije različitih materijala i sadržaja koji zahtijevaju interakciju djeteta, ovi proizvodi su namijenjeni razvoju senzornih, manuelnih, lokomotornih, opažajnih i kognitivnih sposobnosti djece različitog uzrasta. 
 

Proizvodi izrađeni u Cik Cak šnajderaju pozitivno utiču na životnu sredinu jer su dugotrajni i mogu da se prenose sa generacije na generaciju. Mogu se koristiti samostalno kod kuće, ali mogu biti i veoma koristan i praktičan didaktički materijal za vrtiće, škole, razvojne centre i igraonice.
 

Svi proizvodi su od kvalitetnih materijala i bezbjedni za djecu. Prilikom izrade poštuju se važeći standardi i vodi računa o upotrebljivosti, korisnoj vrijednosti i prikladnosti.
 

Svi proizvodi se mogu prilagoditi zahtjevima potrošača pa imaju kompetitivnu prednost u odnosu na indrustrijski izrađene edukativne materijale.
 

Prilikom izrade edukativnih igračaka konsultuju se profesionalci iz oblasti dizajna, dječije psihologije i komunikacija kako bi se obezbijedili svi uslovi za dobijanje proizvoda koji ispunjava sve potrebe potrošača.